Povolenky na rok 2020

Vyhrazené dny pro výdej povolenek pro rok 2020 v místě sídla MOČRS Benátky:

Sobota 4.1. 2020 9:00 – 12:00
UPOZORNĚNÍ: Vydání povolenky 4.1.2020 bude možné pouze oproti správně vyplněné povolence/statistice z roku 2019

Sobota 25.1. 2020 9:00 – 12:00
Sobota 7.3. 2020 9:00 – 12:00
Poznámka:

Za nesprávné vyplnění nebo nevyplnění statistiky byl členskou schůzí odsouhlasen poplatek 50kč
Za neodevzdanou povolenku je pokuta 200kc…