Členské příspěvky se mohou díky COVID-19 zaplatit do konce srpna.