Rybářský kroužek se ruší kvůli COVID-19 na dobu neurčitou. Veškeré informace bude zde na webu.