Rybářský kroužek bude pokračovat 17.10.2019 v klubovně od 17:30.