Vyhrazené dny pro výdej povolenek pro rok 2020 v místě sídla MOČRS Benátky:

 • Sobota 4.1. 2020 9:00 – 12:00

UPOZORNĚNÍ: Vydání povolenky 4.1.2020 bude možné pouze oproti správně vyplněné  povolence/statistice z roku 2019

 • Sobota 25.1. 2020 9:00 – 12:00
 • Sobota 7.3. 2020 9:00 – 12:00 

Poznámka:

 • Za nesprávné vyplnění nebo nevyplnění statistiky byl členskou schůzí odsouhlasen poplatek 50kč
 • Za neodevzdanou povolenku je pokuta 200kc

Poznámky:

 • Po uplynutí termínů vyhrazených pro vydávání “povolenek” je možné si zajistit povolení k lovu kontaktováním nebo návštěvou rybářských potřeb: Petr Kolínský, Pražská 117, Benátky nad Jizerou, telefon: +420731102741
 • ceny povolenek 2019
 • Povolenky u p.Kolínského budou vydávány po posledním termínu vydávání, tj p.Kolínský začne vydávat povolenky od 2.3. 2020
 • Ke každé povolence vydané u p.Kolínského bude připočteno 20 kč jako manipulační poplatek
 • ZTP upozornění – k výdeji ZTP povolenek je třeba dle nařízení uzemního svazu tato podoba ZTP průkazu. Jinak nebude povolenka se ZTP slevou vydána.
 • Statistiku za rok 2019 je nezbytné vrátit nejpozději do 15.1.2020 vhozením do poštovní schránky na adrese organizace (Pražská 96, Benátky nad Jizerou)
 • Bližší informace pro získání prvního rybářského lístku podá p.Juda +420602188434 nebo p.Kolínský +420731102741
 • Cena za brigády – 1hodina / 80 kč (při neodpracování deseti povinných brigádnických hodin)
 • INFORMACE: Zaplatit členskou známku je možné i formou složenky – číslo účtu, jako variabilní symbol uveďte Vaše jméno a čz2019. Důležité je uschování ústřižku pro samotné nalepení známky a prokázání při nákupu povolenky či vydání samotné známky! Bez ústřižku nebude známka na počkání vydána.

Návod “jak vyplnit” statistiku úlovků: