Upozornění na zrušení vydávání povolenek !!!

Nový termín pro vyřízení žádosti o povolenku, popř. členskou známku je sobota 10.4. od 9:00 – 12:00 hod. a následné vyzvednutí povolenek pak v neděli 11.4.2021 od 9:00 -12:00 hod..

Nový nejbližší termín zkoušek pro získání Osvědčení  pro vydání prvního rybářského lístku je v pátek 9.4.2021 od 16:30 hod..

Současně tímto také oznamujeme zrušení Výroční členské schůze pro rok 2021 bez náhradního termínu.