Jizera 2 – 411025

Přítok Labe. Od jezu elektrárny Kačov až k jezu mlýna Brodce nad Jizerou… (10km, 30ha). Lov z plavidel povolen. Lov dravých ryb povolen pouze na jednoháček (neplatí pro třptky a vláčecí soupravy). Míry ryb jsou stanoveny: kapr 40cm, štika 60cm, lín 25cm. Kapr nad 70cm včetně se musí bez prodlení s maximální šetrností vrátit zpět do revíru, kde byl uloven. Lovící si smí ponechat dva kusy kapra denně…

Jizera 2 Malý Rybník – 411192

Revír tvoří dva rybniky v povodí revítu Jizera 2 (1ha)

Očko – v k.ú. Kochánky 0,3ha
Malý rybník -v k.ú. Kochánky 0,6ha

Rybniky leží v ochranném pásmu Káranského vodovodu a přírodní památky Stará Jizera – s omezením lovu ryb. Zakazuje se lov přívlačí. Lov dravých ryb je povolen pouze na jednoháček. Míry ryb jsou stanoveny: kapr 40cm, štika 60cm, lín 25cm. Kapr nad 70cm včetně se musí bez prodlení s maximální šetrností vrátit zpět do revíru, kde byl uloven. Lovící si smí ponechat jeden kus kapra denně…

Jizera 2 M – 411156

Revír tvoří tůně, propadliny a nádrže v povodí revítu Jizera 2 (5ha)

Kochánecká II – v k.ú. Kochánky 2ha
Horecká tůň – Horky nad Jizerou 1.5ha
Půlměsíc – Horky nad Jizerou 0.5ha
Křemenská tůň a Olšiny – Benátky nad Jizerou 0.3ha

Tůně leží v ochranném pásmu Káranského vodovodu a přírodní památky Stará Jizera – s omezením lovu ryb. Zakazuje se lov přívlačí. Lov dravých ryb je povolen pouze na jednoháček. Míry ryb jsou stanoveny: kapr 40cm, štika 60cm, lín 25cm. Kapr nad 70cm včetně se musí bez prodlení s maximální šetrností vrátit zpět do revíru, kde byl uloven. Lovící si smí ponechat jeden kus kapra denně…