Zrušení Výroční schůze

Místní rybářská organizace informuje, že z preventivních důvodů se ruší Výroční schůze, která se měla konat tuto neděli, to je 8.3.2020. Děkujeme za pochopení. Výbor místní organizace.…

Povolenky na rok 2020

Vyhrazené dny pro výdej povolenek pro rok 2020 v místě sídla MOČRS Benátky:

Sobota 4.1. 2020 9:00 – 12:00
UPOZORNĚNÍ: Vydání povolenky 4.1.2020 bude možné pouze oproti správně vyplněné povolence/statistice z roku 2019

Sobota 25.1. 2020 9:00 – 12:00
Sobota 7.3. 2020 9:00 – 12:00
Poznámka:

Za nesprávné vyplnění nebo nevyplnění statistiky byl členskou schůzí odsouhlasen poplatek 50kč
Za neodevzdanou povolenku je pokuta 200kc…