Rybářský kroužek se uskuteční každý čvrtek od 17:00 v klubovně. Více info přes tel. 604 260 713 nebo 723 882 661